فایل های دسته بندی روانشناسی - صفحه 1

تحقیق طرحواره درمانی

طرحواره درمانی تلفیقی از مبانی مکاتب شناختی رفتاری، دلبستگی گشتالت، روابط شیی ،سازنده گرایی و روانکاوی است.طرحواره یک بسته حافظه .....

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه روانشناسی فردی آدلر

آدلر معتقد بود انسان را نمی توان مجزا از دیگران مورد مطالعه قرار داد بلکه باید در زمینه اجتماعی او انجام پذیرد. اولین روانکاوی بود که ماهیت اجتماعی انسان ....

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیش فعالی در کودکان

کودکان بیش فعال بسیار پر تحرک و نمی توانند یک جا بنشیند .نوعی اضطرار واجبار برای خرابکاری نیز دارند.اشیا را پرتاب می کنند و کنجکاو و......

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه معنا درمانی ویکتور فرانکل

فرانکل به این نتیجه رسید که آنچه انسانها را از پای درمی آورد رنجها و سرنوشت نامطلوب نیست بلکه بی معنا شدن زندگی است. او اغلب......

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظریه روانی -اجتماعی اریکسون

اریکسون برابعاد عاطفی و اجتماعی رشد تاکید می کرد. نظریه اریکسون در رشد عاطفی و اجتماعی با پیاژه مکمل میباشد. اریکسون برای نهاد و فراخود اهمیت.....

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی یعنی کاربرد روش آزمایشی در روانشناسی از کاربردهای روش آزمایشی در روانشناسی مشاهده ،ارائه فرضیه وآزمایش و......

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تئوری انتخاب و کاربست آن

تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترلدرونی است.وبر سه عامل انتخاب ،مسئولیت پذیری و خود ارزیابی تاکید داردو......

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فلج مغزی Cerebrd Palsy

فلج مغزی گروهی از اختلالات حرکتی و پوسچرال است. که در اثر اسیب به مغز نارس یا درحال رشد ایجاد میشوند و با اینکه ضایعه غیر....

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موسیقی و اثر آن بر مطالعه و یادگیری

استفاده از موسیقی از روشهای بسیار موثر در افزایش سطح نبوغ و اگاهی و قدرت ذهنی است. موسیقی بر تفکر و نوع یادگیری تاثیر .....

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی